• Kursni metodologiyasini va programmasini tuzish
  • Darslarni syomka qilish va montaj
  • Darslarni saytga, ilovaga joylashtirish va upakovka qilish
  • Kuratorlarni saralab olish, o'qitish va boshqarish
  • Kursni ichida o'quvchilar uchun o'yinlar tuzish