TARIFLAR
Tilda Publishing
 • 10ta modulga dostup
 • 6 oylik modullarga dostup
 • qo'shimcha materiallar
 • Tekshiruv bilan uy vazifalar
 • Yopiq gruppa telegramda
 • Bonuslik darslar
 • Sertifikat (kursni tugatganingizdan keyin)
 • Ulugbek Pulatovni ijtimoiy tarmoqlarida reklama
 • VIP gruppa (Ulugbek bilan)
 • Birhil darslarni Ulugbek o'zi tekshiradi
 • Shaxsiy gruppa tahlil qilish Ulugbek bilan
150$
250$
750$
LET'S GO!
LET'S GO!
LET'S GO!
*в связи с набором максимального количества VIP участников, этот тариф доступен только по такой цене
Mustaqil
Professional
 • 10ta modulga dostup
 • 6 oylik modullarga dostup
 • qo'shimcha materiallar
 • Tekshiruv bilan uy vazifalar
 • Yopiq gruppa telegramda
 • 10ta modulga dostup
 • 6 oylik modullarga dostup
 • qo'shimcha materiallar
 • Tekshiruv bilan uy vazifalar
 • Yopiq gruppa telegramda
 • Bonuslik darslar
 • Sertifikat (kursni tugatganingizdan keyin)
 • Ulugbek Pulatovni ijtimoiy tarmoqlarida reklam
 • VIP gruppa (Ulugbek bilan)
 • Birhil darslarni Ulugbek o'zi tekshiradi
 • Shaxsiy gruppa tahlil qilish Ulugbek bilan
 • VIP gruppa (Ulugbek bilan)
 • Birhil darslarni Ulugbek o'zi tekshiradi
 • Shaxsiy gruppa tahlil qilish Ulugbek bilan
 • Bonuslik darslar
 • Sertifikat (kursni tugatganingizdan keyin)
 • Ulugbek Pulatovni ijtimoiy tarmoqlarida reklam