Mustaqil
 • 8 ta blok va 16 moduldan oshiq informatsiyalar
 • Ta'lim olish platformasiga 6 oylik dostup
 • Darsdan keyin tajriba qilish uchun amaliy vazifalar
 • Uyga vazifalar
 • Qadam ba qadam qo'llanma
 • Kursni umumiy yopiq kanali
 • Vakansiya chati
300
200$
To’lov qilish
VIP
 • 8 ta blok va 16 moduldan oshiq informatsiyalar
 • Ta'lim olish platformasiga 6 oylik dostup
 • Darsdan keyin tajriba qilish uchun amaliy vazifalar
 • Uyga vazifalar
 • Qadam ba qadam qo'llanma
 • Kursni umumiy yopiq kanali
 • Vakansiya chati
 • Ulug'bek Pulatov bilan yopiq chat VIP-o'quvchilari uchun
 • Platformada kuratorlar va qayta aloqa
 • Pulatov Schoolda o'qiganingizni tasdiqlovchi SERTIFIKAT
 • Savol-javob uchun, ZOOM platformasida Ulug'bek Pulatov bilan 3ta video konferensiya
1000
800$
To’lov qilish
Mustaqil
 • 8 ta blok va 16 moduldan oshiq informatsiyalar
 • Ta'lim olish platformasiga 6 oylik dostup
 • Darsdan keyin tajriba qilish uchun amaliy vazifalar
 • Uyga vazifalar
 • Qadam ba qadam qo'llanma
 • Kursni umumiy yopiq kanali
 • Vakansiya chati
300
200$
To’lov qilish
Professional
 • 8 ta blok va 16 moduldan oshiq informatsiyalar
 • Ta'lim olish platformasiga 6 oylik dostup
 • Darsdan keyin tajriba qilish uchun amaliy vazifalar
 • Uyga vazifalar
 • Qadam ba qadam qo'llanma
 • Kursni umumiy yopiq kanali
 • Vakansiya chati
 • O'quvchi va kuratorlar uchun chat
 • Platformada kuratorlar va qayta aloqa
 • Pulatov Schoolda o'qiganingizni tasqidlovchi SERTIFIKAT
500
300$
To’lov qilish
VIP
 • 8 ta blok va 16 moduldan oshiq informatsiyalar
 • Ta'lim olish platformasiga 6 oylik dostup
 • Darsdan keyin tajriba qilish uchun amaliy vazifalar
 • Uyga vazifalar
 • Qadam ba qadam qo'llanma
 • Kursni umumiy yopiq kanali
 • Vakansiya chati
 • Ulug'bek Pulatov bilan yopiq chat VIP-o'quvchilari uchun
 • Platformada kuratorlar va qayta aloqa
 • Pulatov Schoolda o'qiganingizni tasdiqlovchi SERTIFIKAT
 • Savol-javob uchun, ZOOM platformasida Ulug'bek Pulatov bilan 3ta video konferensiya
1000
800$
To’lov qilish